AXELLE BYVOET - Klinisch psychologe & criminologe

ARTEMISIA Axelle Byvoet Psycholoog ARTEMISIA Hasselt

OVER AXELLE

Axelle Byvoet (°1979) studeerde in 2005 als criminologe af. Nadien behaalde ze eveneens haar Master in de Psychologie. Na haar studies besloot ze om haar eigen psychologenpraktijk ARTEMISIA Hasselt, in het centrum van Hasselt, op te starten.

Tevens heeft ze meerdere jaren ervaring als Master in de Criminologie.

Momenteel is ze eveneens als psychologe/criminologe werkzaam in het Asielcentrum Opvang Park en het WZC Salvator te Hasselt. Ook begeleidt ze gedetineerden in de gevangenissen. 

Ze wordt als klinisch psychologe niet enkel geïnspireerd door haar opleiding en professionele ervaring, maar ook door haar persoonlijke levenservaring.  Als psychologe wilt ze je dan ook graag bijstaan tijdens de minder gemakkelijke periodes, die deel van ieders leven uitmaken. 

Axelle werkt niet volgens één specifiek kader, maar combineert elementen uit verschillende stromingen. Ze vertrekt vanuit de therapeutische relatie en is in het bijzonder in cognitieve, gedragstherapeutische en oplossingsgerichte technieken geïnteresseerd.

Indien je een afspraak bij de psychologenpratijk ARTEMISIA Hasselt wenst te boeken, gelieve dan op de knop ‘afspraak‘ te klikken.

DOELGROEPEN

Axelle richt zich op (jong)volwassenen en ouderen met uitleenlopende klachten. 

Mogelijke klachten waarmee ze u graag verder help: 

AD(H)D / angststoornissen / burn-out / depressie / persoonlijkheidsstoornissen / relatieproblemen / slachtoffer- en daderhulp / stemmingsstoornissen / stress / verwerking van verlies 

VERLOOP

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek (intake). Tijdens dit gesprek zal er getracht worden om uw hulpvraag te verduidelijken. We zullen onder andere uw klachten en uw achtergrond (levensgebeurtenissen) bespreken en samen kijken hoe we je het best kunnen oversteunen. Eveneens wordt er nagegaan wat uw verwachtingen ten opzichte van de psychologe zijn en welke doelen u voor ogen heeft. 

Het is belangrijk dat je voor een psycholoog kiest die je vertrouwt en waarmee je een “klik” hebt

DIPLOMA'S & ERKENNINGEN

Master Klinische Psychologie – Vrije Universiteit Brussel

Master Criminologie – Vrije Universiteit Brussel

Bachelor Rechten – Vrije Universiteit Brussel

Geregistreerde psychologe bij de Psychologencommissie – Erkenningsnummer 792123174

Visumnummer FOD Volksgezondheid 275763

Geconventioneerd klinisch psychologe – RIZIV-nummer 7-02614-54-000