Therapie


Doelgroep

ARTEMISIA richt zich op (jong)volwassenen en ouderen, met uiteenlopende klachten.

Mogelijke klachten waarmee we u graag verder helpen:           

  • Angstklachten
  • Stemmingsklachten (depressie)
  • Rouw
  • Zelfbeeld
  • Vertrouwensproblemen
  • Stress en burn-out
  • Verwerking van traumatische gebeurtenissen
  • Ingrijpende levensgebeurtenissen (rouw, verlies)
  • Chronische ziekte
  • Relatieproblemen

Verloop

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek overlopen we de intakevragenlijst die vooraf door u thuis werd ingevuld. Aan de hand van deze vragenlijst trachten we om uw hulpvraag te verduidelijken. We zullen onder andere uw klachten en achtergrond bespreken en samen bekijken hoe we je het beste kunnen ondersteunen.

Eveneens wordt er nagegaan wat uw verwachtingen zijn ten opzichte van de psycholoog en welke doelen u voor ogen heeft.

Het is belangrijk dat je voor een psycholoog kiest die je vertrouwt en waar je een ‘klik’ mee hebt