MULTIDISCIPLINAIRE GROEPSPRAKTIJK ARTEMISIA

Via deze weg hopen we u op een toegankelijke wijze te kunnen laten kennismaken met de werkwijze en de mogelijkheden binnen onze groepspraktijk.

Praktijkinformatie

ARTEMISIA is een multidisciplinaire groepspraktijk voor psychologische begeleiding, psychotherapie en coaching. 

Het team bestaat uit professionele en enthousiaste psychologen, therapeuten en coaches met elk hun eigen achtergrond, opleiding en specialisatie.

We werken samen met (huis)artsen, psychiaters, crisisteams, alsook met de gevangenis van Hasselt, het opvangcentrum Park, het WZC Salvator, de VDAB en tal van andere zorg en hulp. 

 

Het is belangrijk dat je voor een hulpverlener kiest die jij vertrouwt en waarmee je een “klik” heb.

Onze visie

Het is onze visie om deskundig te zijn, te onderzoeken en om uw mentaal en algemeen welzijn  te verbeteren en dit met verantwoordelijkheid, doelbewustheid en integriteit naar al ons cliënteel toe

Onze aanbod

ARTEMISIA biedt een breed  aanbod aan professionele hulp. We bieden deze hulp in verschillende vormen aan: individuele therapie, relatietherapie, forensische therapie en loopbaanbegeleiding. 

We streven ernaar om zowel laagdrempelige als gespecialiseerde zorg aan te kunnen bieden. Waar nodig werken wij, mits toestemming, ook samen met verwijzers en andere hulpverleners. U kan zowel op eigen initiatief als op verwijzing met uw vragen bij ons terecht. 

Onze aanpak

DESKUNDIGHEID

We beschikken niet enkel over de kennis en vaardigheden, maar ook over de ervaring die nodig is om uw mentaal en algemeen welzijn te verbeteren.

MAATWERK

We bieden voor elke cliënt een aangepast pakket aan. Dit doen we via een persoonlijke benadering en, waar nodig, via diagnostisch onderzoek.

BETAALBAAR

De hulpverleners bij ARTEMISIA werken niet in loondienst maar op zelfstandige basis. Zij bepalen dus zelf hun tarieven. 

Al onze tarieven zijn transparant en zijn dan ook op deze website terug te vinden. 

ERVARING 

Alle psychologen, therapeuten en coaches, tewerkgesteld bij ARTEMISIA, beschikken over de nodige ervaringen en opleidingen. 

Ook scholen zij zich continue bij. 

Hulpvragen

Volgende hulpvragen worden door  het ARTEMISIA – team behandeld: 

Somberheid en depressieve klachten 

Angst (fobieën / faalangst / paniekaanvallen / …)

Dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen (controledrang / OCD / smetvrees/ …)

Aanpassings- en verwerkingsmogelijkheden (verlieservaring / trauma / rouw / ziekte / pijn /…)

Werk- en studiemoeilijkheden (stress / werkloosheid / overspannenheid / burn-out / pesten / uitstelgedrag / …)

Contacten en relaties (werken rond assertiviteit en eenzaamheid)

Persoonlijke kwetsbaarheden (minderwaardigheidsgevoelens / zelfopoffering / bewijsdrang / perfectionisme / …)

Persoonlijkheidsproblemen 

Gedragsproblemen (omgaan met impulsiviteit / boosheid / agressie / …)

Ontwikkelingsstoornissen (ADD / ADHD / ..)

Nazorg na een opname