Axelle BYVOET - Klinisch psycholoog & criminoloog

OVER AXELLE

Axelle Byvoet (°1979) studeerde in 2005 als criminologe af. Nadien behaalde ze eveneens haar Master in de Psychologie. Na haar studies besloot ze om haar eigen psychologenpraktijk ARTEMISIA Hasselt, in het centrum van Hasselt, op te starten. In 2023 breidde ze haar praktijk tot de Multidisciplinaire Groepspraktijk ARTEMISIA uit. 

Tevens heeft ze meerdere jaren ervaring als criminologe..

Momenteel is ze eveneens als psychologe/criminologe werkzaam in het Asielcentrum Opvang Park en het WZC Salvator te Hasselt. Ook begeleidt ze gedetineerden in de gevangenis. 

Ze wordt als klinisch psychologe niet enkel geïnspireerd door haar opleiding en professionele ervaring, maar ook door haar persoonlijke levenservaring. Als psychologe wilt ze je dan ook graag bijstaan tijdens de minder gemakkelijke periodes, die deel van ieders leven uitmaken. 

Axelle werkt niet volgens één specifiek kader, maar combineert elementen uit verschillende stromingen. Ze vertrekt vanuit de therapeutische relatie en is in het bijzonder in cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte technieken geïnteresseerd.

Indien je een afspraak bij Axelle wenst te boeken gelieve dan op de knop ‘afspraak’ te klikken. 

DOELGROEPEN

Axelle richt zich op (jong)volwassenen en ouderen met uiteenlopende klachten.

Mogelijke klachten waarmee ze u graag verder help:

AD(H)D / angststoornissen / burn-out / depressie / persoonlijkheidsstoornissen / relatieproblemen / slachtoffer- en daderhulp / stemmingsstoornissen / stress / verwerking van verlies

VERLOOP

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek (intake). Tijdens dit gesprek zal er getracht worden om uw hulpvraag te verduidelijken. We zullen onder andere uw klachten en uw achtergrond (levensgebeurtenissen) bespreken en samen kijken hoe we je het best kunnen ondersteunen. Eveneens wordt er nagegaan wat uw verwachtingen ten opzichte van de psychologe zijn en welke doelen u voor ogen heeft. 

Het is belangrijk dat je kiest voor een psycholoog die je vertrouwt en waar je een “klik” mee hebt

TARIEVEN

OMSCHRIJVING

TARIEVEN

Intakegesprek

€ 70

Individuele sessie

€ 65

Sessie > 1 persoon

€ 80

Diagnostisch onderzoek   GRATIS
 ELP / GPZ (steeds voorafgaandelijk informeren)  €11 / €4 / €0

DIPLOMA’S & ERKENNINGEN 

Master Klinische Psychologie – Vrije Universiteit Brussel

Multidisciplinair Forensisch Onderzoek – Katholieke Universiteit Leuven 

Master Criminologie – Vrije Universiteit Brussel

Bachelor Rechten – Vrije Universiteit Brussel 

Geregistreerde psychologe bij de Psychologencommissie – Erkenningsnummer 792123174

Visumnummer FOD Volksgezondheid 275763

Geconventioneerd klinisch psychologe – RIZIV-nummer 7-02614-54-000

LINKS