TUSSENKOMST MUTUALITEITEN

Heden is er op de Belgische gezondheidsmarkt een heel gevarieerd aanbod rond psychologische begeleiding en de terugbetaling ervan.

 Per mutualiteit bestaan er verschillen wat terugbetaling of tegemoetkoming voor psychologische hulp betreft. Binnen eenzelfde mutualiteit kunnen er zelfs verschillen optreden tussen verschillende provincies. Zeker niet vanzelfsprekend om daarin je weg te banen. 

Om duidelijkheid te creëren worden hieronder de terugbetalingsvoorwaarden en bedragen per mutualiteit even naast elkaar geplaatst. Zo weet je steeds op welke financiële steun je voor je sessies kan rekenen. 

De documenten voor de aanvraag tot terugbetaling dienen door je psycholoog ingevuld en ondertekend te worden.

Aarzel zeker niet om je psycholoog te raadplegen indien je vragen hebt. 

TUSSENKOMST RIZIV - ELP / GPZ

Eerstelijns en gespecialiseerde psychologische zorg in een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg.

We versterken geleidelijk het aanbod van psychologische zorg voor het hele land. Zo maken we de zorg financieel toegankelijker en de drempel naar de zorg lager.

Deze zorg richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen. Zij kunnen eerstelijnszorg krijgen, voor een algemeen psychisch welbevinden, of meer gespecialiseerde zorg, bij ernstigere psychische problemen. 

Hier vindt u welke types psychologische zorg beschikbaar zijn en hoe u er toegang tot krijgt.